خانه / کتاب‌های ادبیات

کتاب‌های ادبیات

عنوان کتاب: دوست (سال ۲۰۱۸)

نام نویسنده: Sigrid Nunez  

خلاصه: این کتاب آبان‌ماه ۱۳۹۷، برنده جایزه ملی کتاب آمریکا شد.
کتاب پر است از اشاره به نثرهای زیبای جهان ادبیات.
سگ چنان برای صاحبش و نویسنده کتاب مهم است که تنها موجودی است که در کتاب نامی بر خود دارد. کسانی که به قدرت حیوانات در التیام دردها ایمان دارند، حتما این کتاب را دوست خواهند داشت.