خانه / بایگانی برچسب: translation quality

بایگانی برچسب: translation quality

آیا کیفیت ترجمه را با رنگ طلایی و نقره‌ای و … می‌توان سنجید؟

آیا کیفیت ترجمه را با رنگ طلایی و نقره‌ای و ... می‌توان سنجید؟

آیا کیفیت ترجمه را با رنگ طلایی و نقره‌ای و … می‌توان سنجید؟ روشی ساده برای درجه‌بندی ترجمه متن‌ها یک بار آقایی برای ترجمه متن تخصصی مدیریت به ما مراجعه کرد. ترجمه کاتالوگ‌ها و وبسایتی که نماینده و معرف شرکتش در برابر مشتریان خارجی بودند. سرویس نقره‌ای یکی از موسسات …

ادامه را بخوانید »