تخصیص بودجه مناسب برای ترجمه

با وجود در دسترس بودن بسیاری از ابزارهای ترجمه خودکار، عاقلانه است که بخواهیم در هزینه‌های ترجمه خود صرفه‌جویی کنیم. …