خانه / آموزش درست‌نویسی فارسی (رعایت نکات دستوری)

آموزش درست‌نویسی فارسی (رعایت نکات دستوری)

درست است که زبان مادری ما فارسی است، اما برای نوشتن متن فارسی خوانا و صحیح باید دقت و زمان بیشتری صرف کنیم.

آیا عبارتِ «از قبل پیش‌فروش کردن» صحیح است؟

آیا عبارتِ «از قبل پیش‌فروش کردن» صحیح است؟

کاربرد صحیح «عیب» و «نقص»

کاربرد صحیح «عیب» و «نقص»

آیا مفیدِ فایده درست است؟

آیا مفیدِ فایده درست است؟

هیچ‌یک به‌جای هیچ‌کدام

هیچ‌یک به‌جای هیچ‌کدام

آیا عدمِ سوء پیشینه درست است؟

آیا عدمِ سوء پیشینه درست است؟

حذف جمله معترضه در ترجمه

حذف جمله معترضه در ترجمه

نقایص با نواقص چه فرقی دارد؟!

نقایص با نواقص چه فرقی دارد؟!

کاربرد درست تألم و تعلم

کاربرد درست تألم و تعلم

نحوه استفاده درست از غیره و ...

نحوه استفاده درست از غیره و …

منسوب/منصوب

منسوب/منصوب

آیا نقطه‌نظر درست است؟

آیا نقطه‌نظر درست است؟

آزمون تعیین سطح

آیا عبارت «امتحان تعیین سطح» درست است؟

نوشتن سن

نوشتن «سنّ پانزده سالگی» درست است؟

حساب [باز] کردن روی کسی (چیزی)

حساب [باز] کردن روی کسی (چیزی)

دور و بَرِ

دور و بَرِ

تهران یا طهران؟!

تهران یا طهران؟!

خان/خوان

خان/خوان

مثمرِ ثَمر

مثمرِ ثَمر

سایر ... دیگر

سایر … دیگر

غازی/قاضی

غازی/قاضی

سفیر/صفیر

سفیر/صفیر

قیاس/غیاث

قیاس/غیاث

گاهاً

گاهاً

بلیت یا بلیط

بلیت یا بلیط

فکر کردن

فکر کردن

تألیف/تصنیف

تألیف/تصنیف

تفریق/تَفریغ

تفریق/تَفریغ

طرز نگارش درست همزه (ء)

طرز نگارش درست همزه (ء)

در جریان قرار دادن

در جریان قرار دادن

از همه طرف احاطه کردن (شدن)

از همه طرف احاطه کردن (شدن)

برای شروع

برای شروع

طرز نگارش درست همزه (ء)

طرز نگارش درست همزه (ء)

مشکی/مِشگی

مِشکی/مِشگی

رودربایستی/رودرواسی/رودروایستی

رودربایستی/رودرواسی/رودروایستی

شانس

شانس

خردسال/سال‌خورد/سال‌خورده

خردسال/سال‌خورد/سال‌خورده

گرفتن به معنای متوجه شدن

گرفتن به معنای متوجه شدن

ضرب‌المثل زدن

ضرب‌المثل زدن

اقشار

اقشار

زیر سؤال

زیر سؤال

خصوصیتِ ویژه

خصوصیتِ ویژه

از قبل پیش‌بینی کردن

از قبل پیش‌بینی کردن

فراموشش کن

فراموشش کن

الیم/علیم

الیم/علیم

باید

باید

با هم متحد شدن

با هم متحد شدن

تجربه کردن

تجربه کردن

توانستن

توانستن

بیش از پیش

بیش از پیش

سوغات/سوقات

سوغات/سوقات

در رابطه با

در رابطه با

نرخ

نرخ

لازم به‌ذکر (تذکر) بودن

لازم به‌ذکر (تذکر) بودن

جز یا جزء یا جزو؟

جز یا جزء یا جزو؟

مَگر نه؟

مَگر نه؟

حَکَم/حِکَم/حُکم

حَکَم/حِکَم/حُکم

رو[یِ] فُرم‌ بودن

رو[یِ] فُرم‌ بودن

فقط مختص

فقط مختص

توفان/طوفان

توفان/طوفان

ثمن/سمن

ثمن/سمن

مستغلات/مستقلات

مستغلات/مستقلات

پیش‌خان/پیش‌خوان

پیش‌خان/پیش‌خوان

لزوماً باید

لزوماً باید

کار کردن روی کسی

کار کردن روی کسی

پیارسال/ پیرارسال

پیارسال/ پیرارسال

تابع مهمل

تابع مهمل

بیافتد/بیفتد

بیافتد/بیفتد

جاودان/جاودانه/جاودانی/جاوید/جاویدان

جاودان/جاودانه/جاودانی …

تسریع/تصریح

تسریع/تصریح

چار/چهار

چار/چهار

چرا که نه؟

چرا که نه؟

اَخوی

اَخوی

هجده/هژده/هیجده

هجده/هژده/هیجده

حول/هول

حول/هول

آذوقه/آزوقه

آذوقه/آزوقه

کدبانوی خانه

کدبانوی خانه

عدم

عدم

آجل/عاجل

آجل/عاجل

اِفراط/تَفریط

اِفراط/تَفریط

گرچه، اگرچه،‌ باوجود این‌که

گرچه، اگرچه،‌ باوجود این‌که

حرف ربط زاید

حرف ربط زاید

پرهیز از کلیشه‌ها

پرهیز از کلیشه‌ها

جمع عربی با «ات» و «جات»

جمع عربی با «ات» و «جات»

تسلیت باد!

تسلیت باد!

فعل بایستن

فعل بایستن

کاربرد صحیح اَحسن و اَحسنت

کاربرد صحیح اَحسن و اَحسنت

اِن‌شاءالله یا اِنشاءالله

اِن‌شاءالله یا اِنشاءالله

با این وجود

با این وجود

کاندید یا کاندیدا

کاندید یا کاندیدا

حذف فعل به قرینه

حذف فعل به قرینه

کاربرد غیراصولی «به‌عنوان»

کاربرد غیراصولی «به‌عنوان»

رعایت فاصله بین کلمات

رعایت فاصله بین کلمات

تفاوت «گذاشتن» با «گزاردن»

تفاوت «گذاشتن» با «گزاردن»

محظور یا محذور؟

محظور یا محذور؟

هرچه‌قدر

هرچه‌قدر

«عدمِ وجود» به «جای نبود»

«عدمِ وجود» به «جای نبود»

استفاده از تعابیر نادرست

استفاده از تعابیر نادرست

کاربرد «که» زاید

کاربرد «که» زاید

کنکاش به‌جای کاوش

کنکاش به‌جای کاوش

کسره یا ه؟ (#هکسره)

کسره یا ه؟ (#هکسره)

انجام/انجام کار

انجام/انجام کار

تشخیص زبان مورد استفاده در متن

تشخیص زبان مورد استفاده در متن

کاربرد غیراصولی «یک»

کاربرد غیراصولی «یک»