خانه / اصول نوشتاری / معادل‌های خلاقانه به‌جای Thank You

معادل‌های خلاقانه به‌جای Thank You

بیست عبارت جدید برای بیان سپاسگزاری در زبان انگلیسی

رایج‌ترین عبارتی که برای بیان سپاسگزاری به ذهن اغلب ما می‌رسد، عبارت «Thank you» است. البته که این عبارت برای رساندن منظور شما کافی است، اما اگر می‌خواهید قدردانی قلبی و حس گرمی را به مخاطبتان منتقل کنید، شاید بهتر باشد،‌ به دنبال عبارت‌های جدید هم باشید.

«Thank you» و «Thank you so much» قدمت زیادی دارند و به دلیل همین قدمت و تکرر استفاده کمی بار معنایی خود را از دست داده‌اند. شاید این عبارات در گفتار کافی باشند، اما بهتر است که در نوشتار، خلاقیت بیشتری به‌خرج دهید.

جملات خاص برای تشکر،‌ باید با توجه به مناسبت تشکر و شرایط و نوع ارتباط شما با مخاطبتان انتخاب شود. مثلا thanks a million برای دوستان صمیمی به کار می‌رود و احتمالا برای تشکر از رییستان مناسب نیست. و در شرایط کاملا رسمی please accept my deepest thanks مناسب خواهد بود.

اشاره به تاثیر کار او بر وضعیت شما یا دلیل تشکرتان بسیار عالی است مثلا:

I’m so thankful for… your amazing sense of humor, even when things are hard

گفتن جمله‌ای مثبت درباره آن فرد مثلا you’re amazing حس خوبی ایجاد خواهد کرد.

پس جمله تشکرتان را با دقت انتخاب کنید و در صورت لزوم از جدول زیر کمک بگیرید:

From the bottom of my heart, thank you Thank you for all your hard work on this
Please accept my deepest thanks Thanks again, we couldn’t have pulled this off without you
I can’t thank you enough Thank you, you’re amazing!
Eternally grateful I’m so thankful for everything you bring to the table
Beyond grateful Thank you kindly
Grateful for your support Thanks a million
I appreciate your thoughtfulness, you’ve made my day! Many thanks
Thank you for going above and beyond! Warmest thanks
Thanks for being in my corner I truly appreciate your hard work
So glad you’re on my team I truly appreciate you

همچنین ببینید

ترجمه لحن

چطور لحن متناسب با محتوا را در متن‌های ترجمه‌شده حفظ کنیم؟