خانه / کلیپ‌های آموزشی

کلیپ‌های آموزشی

چند دقیقه برای دیدن کلیپ‌های ویدئویی کوتاه وقت بگذارید و متن ترجمه شده خود را صددرصد بهتر و خواناتر کنید.

در کلیپ‌های انیمیشنی زیر برخی موارد رایج در ترجمه توضیح داده شده است که تصحیح آنها، متنِ روان و خواناتری به شما خواهد داد.

حذف یک در ترجمه

حذف یک در ترجمه

گرته‌برداری: به‌سادگی

حذف ضمیر شخصی

نحوه نوشتن حرف اضافه به

گرته‌برداری: نیاز داشتن

محل صحیح نشانه مفعولی را

فعل‌های ترکیبی

حذف که در ترجمه