خانه / درباره ما

درباره ما

انتشارات معنا

کانون ویرایش و ترجمه از سال ۱۳۸۸، تحت عنوان ثبتی «موسسه مطالعاتی روشنگران واژه» و شماره ثبت ۲۴۴۹۶ شروع به کار کرده است و در این مدت، مشخصا در زمینه‌های تخصصی با سازمان‌ها و موسسات معتبر و افرادی کار کرده است که کیفیت ترجمه به طور خاص، معنا و اهمیت متفاوتی برای آنها داشته است.

برخی از مشتریان ما:

 

بانک‌ها و موسسات مالی

سازمان‌ها

مجلات و موسسات نشر

انتشارات معنا

دانشگاه‌ها