15درصد تخفیف بهارانه ترجمه کتاب

15درصد تخفیف بهارانه ترجمه کتاب

 

کانون ویرایش و ترجمه برای علاقمندان ترجمه کتاب، 15 درصد تخفیف بهارانه در نظر گرفته است. برای بهره گرفتن از این فرصت، لازم است سفارش ترجمه کتاب خود را تا پایان اردیبهشت ثبت کنید.

در صورتی که برای انتخاب کتاب یا تعیین زمان و هزینه کار نیاز به مشاوره دارید، با ما تماس بگیرید.