خانه / همکاری‌های ما با موسسات نشر

همکاری‌های ما با موسسات نشر

 

کتاب «داستان‌پردازی با داده»

داستان‌‍پردازی با داده

 

کتاب «ذهن تقابل‌پذیر»

کتاب ذهن تقابل‌پذیر

 

کتاب «دانه قهوه»

کتاب دانه قهوه

 

کتاب «بازی نامحدود»

بازی نامحدود

 

کتاب «سه خط»

کتاب سه خط

 

کتاب «منحنی دوم»

منحنی دوم
ترجمه کتاب منحنی دوم چارلز هندی

 

کتاب «چرا این همه مردان بی‌کفایت رهبر می‌شوند؟»

چرا این همه مردان بی کفایت رهبر می‌شوند؟