خانه / معرفی کتاب های ترجمه شده ادیترنس

معرفی کتاب های ترجمه شده ادیترنس

در این صفحه به معرفی کتاب‌های ترجمه شده توسط کانون ویرایش و ترجمه (ادیترنس) می‌‌پردازیم.

کتاب‌هایی که در ادامه مشاهده می‌کنید فقط بخشی از همکاری ما با موسسات نشر است.

داستان‌‍پردازی با داده

معرفی کتاب داستان‌پردازی با داده

کتاب ذهن تقابل‌پذیر

معرفی کتاب ذهن تقابل‌پذیر

کتاب دانه قهوه

معرفی کتاب دانه قهوه

بازی نامحدود

معرفی کتاب بازی نامحدود

کتاب سه خط

معرفی کتاب سه خط

منحنی دوم
ترجمه کتاب منحنی دوم چارلز هندی

معرفی کتاب منحنی دوم