آموزش ویرایش و ترجمهدرست است که زبان مادری ما فارسی است، اما برای نوشتن متن فارسی خوانا و صحیح باید دقت و زمان بیشتری صرف کنیم.

چند دقیقه برای دیدن کلیپ‌های ویدئویی کوتاه وقت بگذارید و متن ترجمه شده خود را صددرصد بهتر و خواناتر کنید.

چطور متنی بنویسیم که به متن یک انگلیسی زبان شبیه باشد؟ در اینجا بخوانید چطور می‌توان از اشتباه‌های رایج غیرانگلیسی زبان‌ها اجتناب کرد.

به عنوان یک مترجم, با دغدغه‌های همکارانتان آشنا شوید. بزرگتر بیندیشید و اهداف بزرگ کاری برای خود تعیین کنید.

نشانه‌گذاری و نحوه نوشتن اعداد در متن

0 Shares