بخشی از پیشگفتار کتاب منحنی دوم نوشته چارلز هندی

بخشی از پیشگفتار کتاب منحنی دوم نوشته چارلز هندی اگر می‌خواهیم بخت آن را داشته باشیم تا آینده را برای …

0 Shares

تهیه فهرست مطالب در نرم‌افزار ورد

تهیه فهرست مطالب در نرم‌افزار ورد در مقام ویراستار، بسیار دیده‌ایم که نویسنده یا مترجمی فهرست کتاب را با دقت …

0 Shares

چگونه کتابی را برای ترجمه انتخاب کنیم؟

چگونه کتابی را برای ترجمه انتخاب کنیم؟  هدف خود را از ترجمه کتاب مشخص کنید. هدف شما ممکن است افزایش …

0 Shares