خانه / نشانه‌گذاری/نحوه نوشتن اعداد در متن

نشانه‌گذاری/نحوه نوشتن اعداد در متن

نشانه‌گذاری و نحوه نوشتن اعداد در متن

نحوه نوشتن اعداد داخلِ متن

نحوه نوشتن اعداد داخلِ متن

کروشه یا قُلاب []

کروشه یا قُلاب []

نشانه پیکان

نشانه پیکان

ستاره (*)

ستاره (*)

نشانه نقل قول «»

نشانه نقل قول «»

نشانه‌های سجاوندی در گیومه

نشانه‌های سجاوندی در گیومه

هجده/هژده/هیجده

هجده/هژده/هیجده

ویرگول (،)

ویرگول (،)

نقطه ویرگول (؛)

نقطه ویرگول (؛)

نوشتن ارقام به عدد

نوشتن ارقام به عدد

نقطه (.)

نقطه (.)

0 Shares