خانه / کتاب‌های مذاکره

کتاب‌های مذاکره

عنوان کتاب: مرگ با جلسات (سال ۲۰۰۴)

نام نویسنده: Patrick Lencioni

خلاصه: این کتاب پیرامون یافتن بهترین راه حل برای دردناکترین معضل تجارت مدرن است: جلسات ناکارآمد، که درعین حال اغلب دسته کم گرفته می‌شود. لنکیونی در این کتاب راهکارهای خود را برای درمان این درد مشترک میان مدیران ارائه می‌کند.

0 Shares