خانه / مهارت‌های فردی

مهارت‌های فردی


The da Vinci CURSE

طلسم داوینچی

این کتاب به شما کمک می‌کند، شغلی خاص و متناسب پیدا کنید، شغلی که بهترین استعداد، شدیدترین علائق و نیاز به درآمد شما را همزمان لحاظ کند و به شما شهامت دهد رویای خود را پیدا کنید و برای چیزی تلاش کنید که جوهره وجودی شماست!


انتخاب کتاب برای ترجمه


Talk Like TED

مثل سخنرانان تد صحبت کنید.

نویسنده معتقد است که سخنرانی خوب باید احساس‌برانگیز، نوآور و ماندگار باشد. مخاطب‌تان را میخکوب کنید. او را بر سر شوق بیاورید و به اقدام تشویق کنید. جهان را تغییر دهید و در یادها بمانید. در این کتاب بخوانید که چطور.


انتخاب کتاب برای ترجمه

0 Shares