خانه / مهارت‌های کسب و کار

مهارت‌های کسب و کار


طراحی رویداد - Event Design Handbook

طراحی رویداد

این هندبوک تصورتان را درباره تاثیر رویدادها (events) بر جهانتان تغییر می‌دهد. به شما یاد می‌دهد تا جهانتان را بر روی برگه‌ای کاغذ از نو طراحی کنید. نشان می‌دهد که از کجا باید شروع کرد و بر کجا باید تمرکز کرد تا رویدادی در خور اعتنا طراحی و خلق شود.


انتخاب کتاب برای ترجمه


ساده و درخشان - Simply Brilliant

ساده و درخشان

این کتاب نشان می‌دهد چطور نوآوری در کار از غیرمحتمل‌ترین جاها پدیدار می‌شود. داستان این کتاب و پیام آن به رهبرانی که می‌خواهند کاری عظیم انجام دهند، هم ساده و هم عمیق است: در زمانة پیشرفت‌های عظیم و تنوع‌های گوناگون، آینده رو به همه باز است.


انتخاب کتاب برای ترجمه

0 Shares