خانه / آموزش ویرایش و ترجمه

آموزش ویرایش و ترجمه

آموزش ویرایش و ترجمه

نوشتار صحیح فارسی

درست است که زبان مادری ما فارسی است، اما برای نوشتن متن فارسی خوانا و صحیح باید دقت و زمان بیشتری صرف کنیم.


پیارسال/ پیرارسال


Animation

ترجمه خوب

چند دقیقه برای دیدن کلیپ‌های ویدئویی کوتاه وقت بگذارید و متن ترجمه شده خود را صددرصد بهتر و خواناتر کنید.

نوشتار صحیح انگلیسی

چطور متنی بنویسیم که به متن یک انگلیسی زبان شبیه باشد؟ در اینجا بخوانید چطور می‌توان از اشتباه‌های رایج غیرانگلیسی زبان‌ها اجتناب کرد.


نکات درست‌نویسی انگلیسی

حرفه: مترجم​​

به عنوان یک مترجم, با دغدغه‌های همکارانتان آشنا شوید. بزرگتر بیندیشید و اهداف بزرگ کاری برای خود تعیین کنید.


مترجم​


نشانه‌گذاری و نوشتن اعداد

 

نشانه‌گذاری و نحوه نوشتن اعداد در متن

0 Shares